Ngày 18-9, Cổng Thông tin Điện tử thành phố phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức chương trình tọa đàm, đối thoại trực tuyến với chủ đề “Phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái” nhằm cung cấp thêm các thông tin về định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, giới thiệu các mô hình sản xuất, sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ và các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của chính quyền thành phố.

Ngày 18-9, UBND thành phố đã có thư cảm ơn Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Cảnh quan Thủy Anh (TA Corporation Ltd.) vì đã đầu tư, thiết kế, thi công công trình cầu Vàng vô cùng ấn tượng và tạo nên sản phẩm du lịch mới cho thành phố Đà Nẵng.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử