Sáng ngày 15-10, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và kết quả công tác quý III, 9 tháng tháng đầu năm 2018. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó bí thư TT Võ Công Trí, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử