Nhân “Tháng Công nhân” năm 2018, sáng 27-5, tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Liên Chiểu, do ông Võ Công Chánh, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, làm tổ trưởng, tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân – người lao động, nhằm phát huy vai trò của công nhân trong việc góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp, địa phương, đồng thời lắng nghe ý kiến phản ánh về tâm tư, nguyện vọng của công nhân.

Nhân “Tháng Công nhân” năm 2018, sáng 27-5, tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Liên Chiểu, do ông Võ Công Chánh, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, làm tổ trưởng, tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân – người lao động, nhằm phát huy vai trò của công nhân trong việc góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của doanh nghiệp, địa phương, đồng thời lắng nghe ý kiến phản ánh về tâm tư, nguyện vọng của công nhân.