Không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ BHXH kéo dài của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

UBND thành phố vừa có văn bản đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên theo dõi, nắm tình hình người lao động, đặc biệt là việc người lao động bị nợ lương, nợ BHXH trong các doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, báo cáo kịp thời cho các cơ quan liên quan như Sở LĐ-TB&XH, BHXH thành phố, BQL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng, BQL Khu Công nghệ cao, và UBND các quận, huyện để có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động.