Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 41

Trong tuần 41 (từ 09/10 - 13/10/2017),  lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành nhiều ý kiến chỉ đạo cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật là quy định xét tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”; Áp dụng mô hình chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện; Kế hoạch đầu tư xây dựng phòng học để duy trì mục tiêu dạy học 02 buổi/ngày tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và quyết định chủ trương đầu tư một số công trình trường học; Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng....