Chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri

  • Kỳ họp thứ 6 HĐND TP : Phiên thảo luận về các vấn đề văn hóa xã hội và pháp chế Đăng ngày 06-12-2017 15:00
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà (tiếp theo) Đăng ngày 30-11-2017 16:05
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Sơn Trà (phần 1) Đăng ngày 30-11-2017 16:01
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 30-11-2017 15:56
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Liên Chiểu Đăng ngày 30-11-2017 15:53
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Hải Châu (tiếp theo) Đăng ngày 30-11-2017 15:49
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Hải Châu Đăng ngày 30-11-2017 15:46
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Cẩm Lệ Đăng ngày 30-11-2017 15:42
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri huyện Hòa Vang (tiếp theo) Đăng ngày 30-11-2017 15:37
  • UBND trả lời ý kiến cử tri huyện Hòa Vang (phần 1) Đăng ngày 30-11-2017 15:34