Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 49 Đăng ngày 08-12-2018 00:27
  • Thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 07-12-2018 04:33
  • Triển khai đầu tư dự án Nhà máy nước Hòa Liên theo phương thức đầu tư công Đăng ngày 04-12-2018 09:33
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 48 Đăng ngày 03-12-2018 07:50
  • Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, văn hóa, văn minh đô thị Đăng ngày 01-12-2018 09:23
  • Không để dịch sốt xuất huyết lây lan và bùng phát trên diện rộng Đăng ngày 29-11-2018 01:59
  • Khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng, chống thiếu nước, xâm nhập mặn Đăng ngày 29-11-2018 01:57
  • Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm Đăng ngày 27-11-2018 02:13
  • Tăng cường quản lý, vận động ngư dân mua bảo hiểm Đăng ngày 27-11-2018 02:11
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 47 Đăng ngày 26-11-2018 08:03