20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước; Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng; 3 trường hợp công ty kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng cảnh báo; Doanh nghiệp phải đền bù thiệt hại do xác định sai giá trị ròng của quỹ hưu trí; Cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên xuất bản phẩm  là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 10/2017.

Liên kết website