ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

Chính quyền Lịch công tác

 

Lịch công tác tuần 34 của lãnh đạo UBND thành phốNgày Nội dung công tác Địa điểm
Thứ Hai 18/8
S
- Chủ tịch Văn Hữu Chiến đi công tác (đến ngày 30/8/2014)
 

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương chủ trìgiao ban Lãnh đạo UBND thành phố

PH số 1
 
 
C

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương làm việc với các ngành về dự toán ngân sách năm 2015

PH số 1

- 14h00: Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết làm việc tại cơ quan
PLV
- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc tại cơ quan
PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc tại cơ quan

PLV
Thứ Ba 19/8
S

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương nghe báo cáo cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất

PH số 1

- 8h00: Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Tổ giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy

Hội trường Thành ủy

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra tình hình xử lý nước thải tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang.

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị cho năm học mới

Sở GD&ĐT
C

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương họp BBT Cổng thông tin điện tử thành phố

PH số 1

- 14h00: Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết kiểm tra thực tế hiện trường và họp xử lý các vấn đề liên quan đến khu vực Khe Đương

Huyện Hòa Vang

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp rà soát tình hình giải tỏa tái định cư các dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ

HT 42

- 14h00: Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe b/c Kế hoạch vận động tài trợ DIFC 2015

PH số 2

Thứ Tư 20/8
S
- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương làm việc với Sở Tư pháp

VP Sở Tư pháp

- 8h00: Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết giao ban đối ngoại và kinh tế đối ngoại

PH số 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo tình hình nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy nước Hòa Liên

PH số 1

- 8h00: Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự làm việc với các ngành về tình hình ma túy trên địa bàn thành phố

HT 42

C

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương nghe Văn phòng UBND thành phố và một số ngành báo cáo về quy chế phối hợp

PH số 1

- 14h00: Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết họp rà soát các dự án tái định cư trên địa bàn huyện Hòa Vang

PH số 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế công tác quản lý đô thị trên địa bàn quận Hải Châu và quận Thanh Khê

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe b/c công tác chuẩn bị phòng chống dịch Ebola

HT 42
Thứ Năm 21/8
S

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương làm việc với Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng về tình hình thực hiện kết luận kiểm toán

PH số 1

- 8h00: Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết dự Hội nghị sơ kết 02 năm về xây dựng dân quân biển tập trung và kết quả thực hiện NĐ 30/2010/NĐ-CP của CP

BCHQS TP

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp về hồ sơ môi trường dự án khu đô thị sinh thái và biệt thự nhà vườn Hoàng Văn Thái

PH số 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư b/cáo công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội 2015 và giai đoạn 2015-2020

PKg2
C
- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương hội ý Thường trực Thành ủy
VPTU
- 14h00: Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết làm việc với Công ty Nguyễn Kim
PKg2

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp rà soát quỹ đất giao quản lý tôn tạo cảnh quan tại các dự án trên địa bàn thành phố

PH số 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương về công tác giám định tư pháp

- 19h45: Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự Lễ tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động

PH số 1
 
Nhà hát
Trưng Vương
Thứ Sáu 22/8
S

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XXI Đảng bộ thành phố

VPTU

- 9h00: Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết dự khởi công Phố chuyên doanh đường Lê Duẩn

Hiện trường

- 9h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp Đoàn cán bộ thành phố Boras, Thụy Điển

PKg2

- 8h00: Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghe Sở VHTTDL báo cáo tiến độ triển khai ý kiến kết luận của BTTU về vấn đề văn hóa và tiến độ các công trình văn hóa trọng tâm

PH số 1
C
- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương đi công tác
Hà Nội
- 14h00: Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết họp Phương án phòng chống lụt bão
PH số 1

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế trật tự đô thị các tuyến đường ven biển trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị Cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng 2014

Hiện trường
* Thứ Bảy, ngày 23/8/2014:

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương làm việc với Bộ Tài chính.

- 8h00: Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết kiểm tra thực tế.

- 8h00: Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế.

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế.

 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG