Việc xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố thông minh hơn là yêu cầu tất yếu được đặt ra trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững thành phố với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cải thiện chất lượng phục vụ và công ...

Hồ sơ một cửa

Hồ sơ vừa trả: Xác nhận đơn xin vay vốn
Mã số hồ sơ: 1503286511372
Cơ quan: UBND xã Hòa Châu
Ngày nộp: 21-08-2017 10:33:00
Ngày trả: 21-08-2017 11:35:00

Lượt truy cập

Tổng lượt truy cập:16379460

Liên kết website