Sáng ngày 23-9, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trong các tháng còn lại. Trước đông đảo các thành phần tham dự, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tập trung vào công việc nhằm hoàn thành tốt những nhiệm vụ của năm 2017 và chuẩn bị kế hoạch năm 2018.     

Hồ sơ một cửa

Hồ sơ vừa trả: Cấp Giấy phép thi công lắp đặt công trình
Mã số hồ sơ: 1505443537462
Cơ quan: Sở Giao thông vận tải
Ngày nộp: 15-09-2017 09:34:00
Ngày trả: 25-09-2017 07:39:00

Lượt truy cập

Tổng lượt truy cập:19556954

Liên kết website