Chiều 19-1, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai địa phương về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018-2025. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì lễ ký kết.

Chiều 19-1, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai địa phương về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018-2025. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì lễ ký kết.