Chiều ngày 16-7, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã cùng đoàn công tác Học viện chính trị đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Nội dung buổi làm việc đã đi sâu vào những vấn đề từ tình hình thực tiễn về phát triển thành phố giai đoạn 2011-2020 và công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Chiều 16-7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 11, khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019, nhằm báo cáo tình hình công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.