Sáng 10-12, Sở Ngoại vụ chủ trì tổ chức Hội thảo trao đổi chuyên môn về ứng phó với các sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân với sự hỗ trợ, phối hợp của Văn phòng Hợp tác quốc phòng (Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội), Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, và các Sở Khoa học và Công nghệ, Công Thương của thành phố.

Ngày 12-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng lối sống Đà Nẵng văn minh, hiện đại, nhân văn". Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện lãnh đạo các sở ngành, quận huyện đã trao đổi các vấn đề lối sống Đà Nẵng từ năm 1997 đến nay theo khu vực dân cư nông thôn, ven biển và nội thị. Đồng thời, dự báo xu hướng biến đổi lối sống trên cơ sở đề ra các giải pháp để xây dựng hình ảnh người Đà Nẵng văn minh, hiện đại nhân văn.