Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố (16/7/1987 – 16/7/2017)
Đăng ngày 14-07-2017 17:23

Ngày 14-7, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ (16/7/1987 – 16/7/2017). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cùng cán bộ lãnh đạo Đảng bộ các cơ quan qua các thời kỳ.

Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố trao tặng Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố bức trước với dòng chữ “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo”

Đảng bộ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng, nay là Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng được thành lập vào năm 1987 theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng với 87 tổ chức và 3.157 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ có 94 tổ chức cơ sở đảng với 5.473 đảng viên. Đảng bộ gồm các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sinh hoạt trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp của thành phố và một số cơ quan Trung ương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vũng mạnh; là nơi hầu hết cán bộ chủ chốt của thành phố tham gia sinh hoạt. Đảng bộ Khối các cơ quan không có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, nhưng có nhiều đảng viên tham gia trực tiếp trong các cơ quan lãnh đạo, điều hành, quản lý của thành phố; là nơi đưa ra những quyết sách lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đã luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đặc biệt, từ năm 1997, sau khi chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính, đứng trước nhiều thách thức và khó khăn nhưng ngay từ những ngày đầu tái lập, Đảng bộ Khối đã tập trung củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, từng bước phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của Đảng ủy Khối hoạt động trong các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Võ Công Trí nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố về những kết quả, thành tích xuất sắc đạt được trong 30 năm qua. Theo Phó Bí thư, Đảng bộ Khối có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị và sự phát triển của thành phố. Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Khối đã đóng góp tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đề ra. Phó Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tiếp tục phát huy truyền thống trách nhiệm – dân chủ - đoàn kết – sáng tạo, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố trao tặng Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố bức trước với dòng chữ “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo” ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ Khối đã đạt được qua 30 năm xây dựng và trưởng thành.

NGÔ HUYỀN