Cắt giảm 25 - 36% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng cơ bản
Đăng ngày 20-11-2017 16:53

Ngày 20-11, tại cuộc họp nhằm rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hồ sơ xây dựng cơ bản (XDCB) từ nguồn vốn Nhà nước có sự tham dự của các sở ngành chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và UBND các quận/huyện, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo rút ngắn từ 60 - 83 ngày so với tổng thời gian thực hiện bộ thủ tục hành chính thẩm định phê duyệt các bước theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp

Cụ thể, thời gian thực hiện các bước theo quy định hiện hành (không bao gồm công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán) đối với các công trình, hạng mục công trình thuộc Nhóm A là khoảng 217 ngày (chưa bao gồm thời gian thẩm định phê duyệt theo thẩm quyền của các cơ quan TW), Nhóm B là khoảng 232 ngày, và nhóm C là khoảng 227 ngày. Như vậy, sau khi rà soát đơn giản hóa, thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn từ 60 đến 83 ngày tùy theo tính chất và loại công trình, tương ứng từ 25 – 36% thời gian thực hiện thủ tục.

Các bước thẩm định phê duyệt thuộc bộ thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ XDCB bao gồm: thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; phê duyệt chủ trương đầu tư; thẩm định dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở và lấy ý kiến các đơn vị liên quan); phê duyệt dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật; thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; thẩm định và phê duyệt kết quả chọn lựa nhà thầu; thẩm định, phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đặc biệt lưu ý các đơn vị “tuy chúng ta cắt giảm nhiều thời gian thực hiện TTHC so với quy định của Trung ương, nhưng tuyệt đối không vì lý do đó mà làm giảm sút chất lượng thẩm tra, thẩm định công trình”. Liên quan đến công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA phải nâng cao trách nhiệm, đảm bảo việc lập hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo chất lượng để các sở ngành chuyên môn khi tiếp nhận hồ sơ là đã đủ cơ sở để thẩm tra, thẩm định; tránh trường hợp hồ sơ trình lên và trả về nhiều lần làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục. Cùng với đó, các sở ngành chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền thẩm định, thẩm tra phải kiểm soát chặt chẽ, khi đã tiếp nhận hồ sơ đồng nghĩa với việc hồ sơ đã đảm bảo, trường hợp thiếu hồ sơ thì trong vòng 3 ngày phải có văn bản yêu cầu bổ sung kịp thời.

Đối với công tác điều hành vốn XDCB, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tập trung ưu tiên bố trí vốn cho công tác đền bù giải tỏa (ĐBGT); đồng thời, các chủ đầu tư, Ban QLDA phải hết sức linh hoạt, nếu thấy thiếu vốn ĐBGT phải đôn đốc, điều chuyển ngay. Đối với những công trình lớn, dự kiến thời gian thực hiện thủ tục đầu tư XDCB kéo dài thì không dồn vốn quá nhiều và bố trí phù hợp với tiến độ thực tế triển khai công trình.

QUỲNH ĐAN