Đảm bảo an sinh xã hội thông qua các chính sách BHYT, BHXH
Đăng ngày 30-11-2017 08:23

Nhằm tuyên truyền các chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời giải đáp các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động về những vấn đề liên quan, ngày 28-11, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp”.

Khách mời của chương trình đối thoại trực tuyến - ông Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố

Một số quy định mới từ ngày 1-1-2018

Ông Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, cho biết, từ ngày 1-1-2018, cách tính tỷ lệ lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 có sự thay đổi đối với cả lao động nam và lao động nữ. Cụ thể như sau, đối với lao động nam, tỷ lệ lương hưu tính theo năm 2017 trở về trước là 15 năm khởi điểm được tính 45%, sau đó mỗi năm tiếp theo cộng thêm 2%, mức tối đa 75% tương ứng 30 năm đóng BHXH; năm 2018 là 16 năm khởi điểm được tính 45%, năm 2019 là 17 năm khởi điểm được tính 45%, năm 2020 là 18 năm khởi điểm được tính 45%, năm 2021 là 19 năm khởi điểm được tính 45%, năm 2022 là 20 năm khởi điểm được tính 45%, sau đó cứ mỗi năm tiếp theo được cộng thêm 2%, mức tối đa là 75%. Để đạt được tỷ lệ 75% thì số năm đóng BHXH tương ứng là 31 năm (2018); 32 năm (2019); 33 năm (2020); 34 năm (2021) và từ năm 2022 trở đi là 35 năm. Đồng thời, nếu nghỉ hưu trước tuổi quy định (60 tuổi) mà không có yếu tố miễn giảm về tuổi đời như 15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại, 15 năm làm việc ở vùng có phụ cấp khu vực 0,7% trở lên, thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm trừ 2%. Đối với lao động nữ, tỷ lệ lương hưu tính theo năm 2017 trở về trước là 15 năm khởi điểm được tính 45%, sau đó mỗi năm tiếp theo cộng thêm 3%, mức tối đa 75% tương ứng 25 năm đóng BHXH; từ năm 2018 trở đi, 15 năm khởi điểm được tính 45%, sau đó mỗi năm tiếp theo cộng thêm 2%, mức tối đa 75% tương ứng 30 năm đóng BHXH. Nếu nghỉ hưu trước tuổi quy định (55 tuổi) mà không có yếu tố miễn giảm về tuổi đời thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm trừ 2%.

Quy định về tiền lương và phụ cấp đóng BHXH cũng có một số điểm mới như: người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có); người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở; người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Nếu tiền lương đóng BHXH cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Các cán bộ, chuyên viên Bảo hiểm xã hội thành phố trả lời câu hỏi của bạn đọc gửi đến chương trình

Chế độ thai sản, tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp

Trả lời bạn đọc Nguyễn Thu Phương hỏi về điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con, mức trợ cấp được hưởng, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, cho biết, Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định lao động nữ đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con; Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định  lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Mức hưởng hưởng chế độ thai sản khi sinh con được tính bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Ngoài ra, Điều 38 Luật BHXH năm 2014 quy định lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.

Đối với điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau: tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh; ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động; trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm, người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp (chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc); đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 5 lần lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc 5 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Các câu trả lời được đăng tải trực tiếp tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn

Bảo hiểm y tế - một trong những vấn đề người dân rất quan tâm hiện nay

Bên cạnh các câu hỏi liên quan đến thủ tục hồ sơ, quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình, mức đóng BHYT theo hộ gia đình... đọc giả cũng đặt câu hỏi về khám chưa bệnh BHYT trái tuyến và quyền lợi của người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến. Trả lời về vấn đề này, ông Phạm Quốc Khánh, Trưởng phòng Giám định Bảo hiểm y tế, cho biết, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được ghi trên thẻ BHYT được gọi là khám chữa bệnh trái tuyến, trừ  trường hợp người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được quỹ BHYT chi trả trong trường hợp khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện và điều trị Nội trú ở bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương. Mức hưởng khi khám chữa bệnh trái tuyến gồm: tại tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị Nội trú; tại BV tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị Nội trú đến 31-12-2020 và 100% chi phí điều trị Nội trú từ 1-1-2021; tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh từ ngày 1-1-2016.

Giải thích rõ hơn về thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, ông Phạm Quốc Khánh cho biết, kể từ ngày 1-1-2016, người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám chữa bệnh tại bất cứ trạm y tế xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện và quyền lợi khám chữa bệnh BHYT được hưởng 100% mức quyền lợi được ghi trên thẻ BHYT. Ví dụ như, bạn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Trung tâm y tế huyện Hòa vang thì bạn được quyền đến khám chữa bệnh tại tất cả các Trung tâm y tế tuyến huyện, phòng khám đa khoa và các trạm y tế có khám chữa bệnh BHYT và quyền lợi khám chữa bệnh được thực hiện như bạn đến khám chữa bệnh BHYT tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang. Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT này được chuyển tuyến khi vượt khả năng điều trị.

Những đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT bao gồm: người tham gia BHYT có mức hưởng quyền lợi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 1; người tham gia BHYT có mức hưởng quyền lợi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 2; người tham gia BHYT có mức hưởng quyền lợi trên thẻ BHYT ký hiệu bằng số 5; tất cả các trường hợp có chi phí một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hoặc khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã, phường; các trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Có thể nói, chính sách BHXH, BHYT có ý nghĩa rất quan trọng, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội và tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại thành phố Đà Nẵng, trong những năm qua, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố, ổn định đời sống nhân dân, góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố.

NGÔ HUYỀN