HĐND thành phố khai mạc kỳ họp thứ 6
Đăng ngày 05-12-2017 08:49

Sáng ngày 5/12, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 6, kỳ họp cuối năm 2017, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà Nẵng năm 2017 và xác định những phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tham dự và phát biểu tại kỳ họp

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Đà Nẵng, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 6 sẽ  xem xét tình hình thực hiện dự toán thu NSNN năm 2017, quyết định phương án xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2018  và quyết định một số chủ trương quan trọng của thành phố: quy định, sửa đổi, bổ sung mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặt đổi tên đường và công trình công cộng; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của TPĐN thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; Quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong ĐVSN công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2018 của thành phố Đà Nẵng; Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng BHYT cho các lực lượng Dân quân thường trực, Bảo vệ dân phố, Đội dân phòng và Công an viên ở thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng …

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và tổng hợp  các ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 4 HĐND thành phố; cùng  các báo cáo kết quả  giám sát của Thường trực HĐND thành phố và  các ban của HĐND trên nhiều lĩnh vực.

Trong năm 2018, cùng với các hoạt động giám sát trên nhiều lĩnh vực, Thường trực HĐND thành phố dự kiến thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Nội dung quan trong này cũng sẽ được trình ra HĐND xem xét quyết định tại kỳ họp lần này.

Theo chương trình kỳ họp, HĐND thành phố sẽ dành nhiều thời gian cho việc chất vấn, trả lời chất vấn và tiếp thu giải trình đối với UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND và các cơ quan Tòa án, viện kiểm sát…Chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết đây sẽ tiếp tục là “kỳ họp không giấy”; các tài liệu của kỳ họp  cũng như các hoạt động của kỳ họp được tiến hành với sự hỗ trợ tối đa của hệ thống mạng máy tính trên môi trường internet 

Video : Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

 

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp thứ 6 của HĐND, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của năm 2018, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Sau thành công của Tuần lễ cấp cao APEC và Diễn đàn Đầu tư 2017, năm 2018 được Thành ủy nhất trí chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư” với kỳ vọng sẽ tạo động lực mới và bước đột phá mạnh mẽ  tạo đà cho sự phát triển của những năm tiếp theo. Bí Thư Thành ủy đề nghị HĐND thảo luận, xem xét thấu đáo tình hình và đề xuất những giải pháp  và những chủ trương chính sách phù hợp với khả năng, điều kiện và định hướng cho sự phát triển của thành phố.

Video : Phát biểu của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

 LÊ HOA