Phiên họp Thường kỳ tháng 4 của Thường trực HĐND thành phố
Đăng ngày 16-04-2018 09:50

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Chương trình giám sát năm 2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Đặng Thị Kim Liên, Phó trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Bá Sơn và đại diện lãnh đạo một số cơ quan liên quan. 

 Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung kết luận tại cuộc họp 

Cuộc họp đã nghe kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại Phiên họp thường kỳ tháng 3-2018, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết và cam kết chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 và  các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND TP và tình hình xử lý đơn thư và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, qua quá trình giám sát, các Ban HĐND thành phố nêu thêm các vấn đề nổi cộm, bức xúc khác và các kiến nghị đối với UBND thành phố.

Nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, để đảm bảo hoạt động giám sát công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, từ nay các cuộc họp bàn về chủ trương đầu tư các dự án, đồ án quy hoạch, kiến trúc hàng tháng, UBND thành phố sẽ mời Thường trực HĐND tham dự, cho ý kiến đóng góp. Đây cũng là hoạt động nhằm tránh phát sinh những thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Đồng thời, Thường trực HĐND sẽ thực hiện giám sát theo qui định đối với các đồ án, dự án thuộc danh mục báo cáo Ban thường vụ Thành ủy; Điều chỉnh các loại đồ án, dự án thay đổi tính chất, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, ranh giới, ảnh hưởng đến định hướng phát triển chung của của khu vực và của thành phố và có văn bản gởi UBND thành phố.

 Tại cuộc họp, Thường trực HĐND đã thảo luận, cho ý kiến về chủ trương giải tỏa đền bù các khu nhà ở tập thể xuống cấp trên địa bàn Quận Hải Châu. Theo báo cáo của UBND TP và kết quả giám sát của Ban Đô thị HĐNDTP, hiện có 9 khu nhà tập thể tại quận Hải Châu và hầu hết đều xuống cấp nghiêm trọng, tỉ lệ kiểm định chất lượng đạt trên dưới 40% (theo quy định nếu chất lượng dưới 40% là nguy hiểm đến tính mạng và không thể tiếp tục khai thác sử dụng); Điều kiện sinh hoạt là rất thấp, hầu hết các căn hộ có diện tích rất nhỏ, từ 10- dưới 30 m2. Nhiều hộ gia đình được cấp nhà nhưng không ở, để trống, cho thuê lại; có tình trạng chuyển nhượng nhà thuê không đúng quy định. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành vận động  di dời nhưng việc đền bù giải tỏa rất chậm, nhiều hộ gia đình chưa thống nhất phương án đền bù do thành phố đề xuất, nhiều kiến nghị đòi phải bố trí  TĐC trên địa bàn quận Hải Châu trong khi thực tế đất TĐC trên địa bàn quận hầu như không còn. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND quận Hải Châu chịu trách nhiệm vận động di dời giải tỏa các hộ dân trong khu tập thể; trong đó tập trung rà soát lại các chính sách đền bù, nắm rõ tình hình hoàn cảnh thực tế của từng hộ dân để có chính sách đền bù bố trí tái định cư, mức giá thuê nhà chung cư hợp lý. Cố gắng hoàn thành việc di dời trước mùa mưa bão năm nay để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại cho người dân.   

Cuộc họp cũng cho ý kiến về việc sắp xếp, kiện toàn Trung tâm phát triển quỹ đất. Theo Ban pháp chế HĐND, thời gian qua công tác đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm rất chậm. Điều này có nguyên nhân chủ yếu là mối quan hệ giữa Trung tâm phát triển quỹ đất với Chủ tịch Hội đồng GPMB(Chủ tịch UBND các quận, huyện là Chủ tịch Hội đồng GPMB) chưa chặt chẽ, đồng bộ; tiến độ xử lý của các cơ quan còn chậm, nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời. Ngoài ra, tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất hiện thời đang gặp những khó khăn nên công tác quản lý có phần chưa nghiêm.     

 Tuy vậy, việc chuyển các trung tâm phát triển quỹ đất về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý mới chỉ là chủ trương chung tại Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Chương trình hành động của Thành ủy, chưa được thể chế hóa trong văn bản quy định của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Do đó, việc rà soát, đánh giá và đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cần chờ Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sửa đổi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC. Hơn nữa, việc chuyển TT PTQĐ về trực thuộc quận huyện cần đi kèm với việc giao nhiệm vụ dự toán thu chi ngân sách tương ứng, trong khi đó nhiệm vụ về giải tỏa đền bù ở mỗi quận huyện khác nhau.    

Trong khi chờ Trung ương ban hành quy định để có cơ sở tổ chức thực hiện, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường củng cố, chấn chỉnh công tác cán bộ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các Chi nhánh; báo cáo, tham mưu UBND thành phố việc phân cấp thẩm quyền giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ bố trí tái định cư về UBND quận, huyện; phương án giao trách nhiệm theo hướng xác định được các tiêu chí, định mức, quy trình chung cho tất các quận, huyện để hạn chế tối đa việc giải quyết có tính chủ quan tại từng địa phương; tránh tình trạng áp giá, bố trí tái định cư không thống nhất giữa các quận, huyện, giữa các hộ, phát sinh vướng mắc mới; Việc phân cấp đảm bảo không buông lỏng quản lý, lãnh đạo thành phố không kiểm soát được thẩm quyền, trách nhiệm của các quận, huyện. Chỉ đạo UBND các quận, huyện khi có vướng mắc thì phải báo cáo với UBND thành phố bằng văn bản để giải quyết có hệ thống và thống nhất.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND và UBND cũng đã rà soát đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết kỳ họp HĐND. Cơ bản đến nay, hầu hết các nhiệm vụ đã được UBND thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Một số vấn đề như rà soát công tác giải tỏa đền bù liên quan đến 214 dự án dở dang, dự án Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn thành phố và việc xử lý ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn, việc mở lối xuống biển cho người dân, xúc tiến đầu tư các dự án cấp nước ...được Thường trực HĐND đôn đốc yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.    

 LÊ HOA