Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
Đăng ngày 09-05-2017 17:30

Ngày 9-5, UBND thành phố Đà Nẵng ra mắt Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố nhằm nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng trao Quyết định thành lập.

Theo đó, Ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế làm Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo. 

Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch UBND TP, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) thực hiện những nhiệm vụ cụ thể được giao; thường xuyên theo dõi nắm chắc các hoạt động về lĩnh vực an toàn thực phẩm; tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cá nhân về tình hình an toàn thực phẩm, tham mưu Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phố xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; 

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị, triển khai thực hiện và kiểm tra về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng cho biết đây là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản lý chất lượng ATTP. UBND TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản trình Chính phủ thí điểm thành lập Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm có chức năng tương đương Sở, nếu được đây sẽ là mô hình thí điểm đầu tiên của cả nước.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tiên Hồng, Từ đầu năm đến nay, công tác thanh kiểm tra công tác vệ sinh ATTP, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật đã được các đơn vị liên ngành TP. Đà Nẵng tăng cường thực hiện. 

Trong tháng 4, tháng hành động vì vệ sinh ATTP, trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản, các đơn vị đã kiểm tra 4 cơ sở giết mổ động vật, 116 cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật nhằm chấn chỉnh công tác vệ sinh thú y, quy trình kiểm soát giết mổ, từ đó xử lý vi phạm hành chính 30 trường hợp với số tiền hơn 34 triệu đồng. 

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ăn uống, tuyến thành phố đã kiểm tra 124 cơ sở, vi phạm 4 cơ sở; tuyến quận huyện kiểm tra 153 cơ sở, xử lý 22 trường hợp; tuyến phường xã kiểm tra 967 cơ sở, không đạt 21 cơ sở.

Chi cục Quản lý thị trường đã tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn thành phố, trong đợt này, đã kiểm tra, xử lý 224 vụ, tổng số tiền xử phạt là hơn 408 triệu đồng.

HIỀN TRANG