Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 27
Đăng ngày 07-07-2017 14:30

Trong tuần 27 (từ 03/7 - 07/7/2017),  lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành nhiều ý kiến chỉ đạo cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật là các vấn Liên quan đến việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; Liên quan đến việc đề xuất ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg; Liên quan đến việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; Thực hiện Công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23 tháng 6 năm 2017 về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Quy định giá đất tái định cư số 7 mở rộng - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc, Khu TĐC Hòa Nhơn, Khu TĐC xã Hòa Liên, Khu dân cư Phước Lý 2; Phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng Trạm chăn nuôi và Thú y; Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật  huyện Hòa Vang; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Liên quan đến việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

UBND thành phố đã ban hành văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện tập trung tăng cường chỉ đạo và có cơ chế giám sát việc tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của Chi cục Bảo vệ môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện để đảm bảo thực hiện thu, nộp phí đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND thành phố trước ngày 20/7/2017 để chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về phí, lệ phí trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến việc đề xuất ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc đề xuất ký kết thỏa thuận hợp tác và triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg tại Công văn số 2612/BĐVN-DVBC ngày 28/6/2017, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 14/7/2017.

Liên quan đến việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Thực hiện Công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23 tháng 6 năm 2017 về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017 

UBND thành phố  giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố), Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nội dung Công điện trên của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hoàn thành trong tháng 7/2017; đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi tình hình triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai của các sở, ngành, địa phương; tổng hợp kết quả, báo cáo, đề xuất UBND thành phố.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

UBND thành phố chỉ đạo  các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trực thuộc thành phố; các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình; các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thi công xây dựng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Quy định giá đất tái định cư số 7 mở rộng - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc, Khu TĐC Hòa Nhơn, Khu TĐC xã Hòa Liên, Khu dân cư Phước Lý 2 

- Giá đất Khu tái định cư số 7 mở rộng - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc theo mặt bằng Quyết định số 41/2013/QĐ-UB ngày 20/12/2013 của UBND thành phố, đường 5,5m là 1.152.000 đồng/m2;  đường 7,5m là 2.120.000 đồng/m2

- Giá đất Khu tái định cư Hòa Nhơn theo mặt bằng Quyết định số 121/2013/QĐ-UB ngày 24/7/2003 của UBND thành phố, đường 5,5m là 324.000 đồng/m2.

- Giá đất Khu tái định cư xã Hòa Liên theo mặt bằng Quyết định số 62/2012/QĐ-UB ngày 20/12/2012 của UBND thành phố, đường 5,5m là 159.000 đồng/m2.

- Giá đất Khu tái định cư xã Hòa Liên theo mặt bằng Quyết định số 62/2012/QĐ-UB ngày 20/12/2012 của UBND thành phố, đường 5,5m là 159.000 đồng/m2.

- Giá đất Khu tái định cư Phước Lý 2 theo mặt bằng Quyết định số 35/2011/QĐ-UB, Quyết định số 58/2008/QĐ-UB, Quyết định số 44/2010/QĐ-UB  của UBND thành phố, đường 7,5m đối với hộ chính là 1.714.000 đồng/m2.

Phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng Trạm chăn nuôi và Thú y; Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật  huyện Hòa Vang

Trạm chăn nuôi và Thú y thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Phía Bắc giáp đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn; Phía Đông giáp khu dân cư; Phía Tây giáp Trạm trồng trọt và Bảo vệ Thực vật; Phía Nam giáp mương thoát nước với tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là 375 m².

Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Hòa Vang thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Phía Bắc giáp đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn; Phía Đông giáp Trạm chăn nuôi và Thú y Hòa Vang; Phía Tây và Phía Nam giáp mương thoát nước  với tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là 403 m².

Thành lập Ban Tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin 

Ban Tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp CNTT do Ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng ban, các thành viên khác là lãnh đạo của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố, Văn phòng UBND thành phố,  Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin vào thành phố Đà Nẵng, tổ chức mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng; ký kết hợp tác với UBND thành phố về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh trong thời gian đến.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP Đà Nẵng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì  thực hiện, hướng dẫn các địa phương, đơn vị  thực hiện khảo sát, thu thập dữ liệu. Các đơn vị: Văn phòng điều phối Nông thôn mới, UBND các quận huyện, các sở cử 01 thành viên tham gia đoàn khảo sát gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/7/2017.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, các sở, ngành tập trung triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

 NHƯ HẠNH