Thông báo 232/TB-VP kết luận của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tại buổi họp nghe BC tình hình hoạt động của TT phát triển quỹ đất TP, các CN trực thuộc Trung tâm và một số vấn đề liên quan đến bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn TP
Đăng ngày 17-07-2017 17:02
File đính kèm

Các tin khác