Đề nghị dựng phiên bản bia Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh tại xã Hòa Khương
Đăng ngày 11-08-2017 13:50

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề xuất xin dựng phiên bản bia Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh của Hội đồng dòng họ Đỗ La – Cư – Túy. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ VH-TT&DL, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố thực hiện thẩm định, cấp phép theo đúng quy định.

Hội đồng dòng họ Đỗ La – Cư – Túy  cho biết, mộ Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng là di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 45/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 3-8-2007. Bia Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh hiện đang được lưu giữ tại Văn Thánh thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Hội đồng dòng họ Đỗ La – Cư – Túy đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho phép làm phiên bản bia Tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh để dựng tại trong khuôn viên mộ của ông ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Kinh phí triển khai thực hiện sẽ do Hội đồng dòng họ Đỗ La – Cư – Túy đóng góp.

QUỲNH ĐAN