Lịch tiếp công dân tháng 9
Đăng ngày 31-08-2017 09:51

Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính vừa thông báo lịch tiếp công dân tháng 9/2017 của các Sở, ban, ngành. Theo đó, có 19 đơn vị tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Trung tâm hành chính (cửa số 5, đường Lý Tự Trọng).

Cụ thể:

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 20/9/2017

Số điện thoại liên hệ: 3822217

Sở Tài chính 

Thời gian tiếp công dân: Ngày 18/9/2017

Số điện thoại liên hệ: 3 822130

Thanh tra thành phố:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 299/2017

Số điện thoại liên hệ:   3 822 079

Sở Nội vụ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/9/2017

Số điện thoại liên hệ: 3 823 997

Sở Tư pháp:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/9/2017

Số điện thoại liên hệ: 3 822 822

Sở Xây dựng:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 29/9/2017

Số điện thoại liên hệ: 3 822 134

Sở Giao thông Vận tải:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 05,07,12,14,19,21,26,28 tháng 9 năm 2017

Số điện thoại liên hệ: 3 683677

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 20/9/2017

Số điện thoại liên hệ: 3 810 113

Sở Du lịch:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/9/2017

Số điện thoại liên hệ: 3 898 196

Sở Văn hóa và Thể thao:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/9/2017

Số điện thoại liên hệ: 3 886 761

Sở Công thương:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 18/9/2017

Số điện thoại liên hệ: 3 822 103

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Thời gian tiếp công dân:

- Thời gian từ 9h- 11h các ngày: 18,25 tháng 9 năm 2017

- Thời gian từ 14h - 16h các ngày: 01,06,07,08,13,14,15,20.21,22,27,28,29 tháng 9 năm 2017

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 25 tháng 9 năm 2017

Số điện thoại liên hệ: 3 821 064

Sở Khoa học và Công nghệ:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 01,15 tháng 9 năm 2017

Số điện thoại liên hệ: 3 823 479

Sở Y tế: Tại tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố

Thời gian tiếp công dân: Ngày 11 tháng 9 năm 2017

Số điện thoại liên hệ: 3821206

Sở Ngoại vụ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 9 năm 2017

Số điện thoại liên hệ: 3 810 903

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 14 tháng 9 năm 2017

Số điện thoại liên hệ: 3 822 603

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 20 tháng 9 năm 2017

Số điện thoại liên hệ: 3 830 015

Ban Quản lý Khu công nghệ cao:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 9 năm 2017

Số điện thoại liên hệ: 3 566 704.

THANH LIÊM