Đảm bảo thực chất, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  
Đăng ngày 31-08-2017 17:19

Ngày 31-8, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 4) trong thời gian qua và xác định phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm  2017. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chủ trì cuộc họp.

Nhìn chung, trong thời gian qua, các cấp ủy trong toàn bộ hệ thống chính trị đã tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đến đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời, có những cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống. Nhiều chi bộ đã nghiêm túc tiến hành việc viết thu hoạch, đăng ký thực hiện Nghị quyết và tổ chức việc kiểm điểm đánh giá đảng viên thực hiện cam kết cá nhân trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị triển khai nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. Qua kiểm điểm đã tập trung làm rõ những hạn chế khuyết điểm của tập thể, cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu, từ đó đề ra những nhiệm vụ giải pháp khắc phục sửa chữa. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc.

 Tuy vậy, việc học tập quán triệt Nghị quyết cũng như việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ở một số nơi vẫn mang tính hình thức; một số cấp ủy chưa chủ động nghiên cứu để tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả; chưa đề ra những cách làm mới quyết liệt, vẫn còn tâm lý trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên.

Về phương hướng nhiệm vụ mới, với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt và thực hiện một cách thực chất các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương bám sát quy định của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy tiếp tục triển khai đúng tiến độ, hiệu quả các nội dung Nghị quyết; các cơ quan truyền thông của thành phố chủ động phối hợp tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng Nghị quyết. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017, đảm bảo thực chất, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục của công tác này. Trong triển khai quán triệt phải khắc phục tình trạng “đầu voi đuôi chuột”, khởi đầu hô hào khí thế nhưng về sau càng lúc càng nhạt nhòa; việc thực hiện đấu tranh kiểm điểm, phê bình phải khắc phục tình trạng “dĩ hòa vi quý”, nể nang, hình thức hoặc lợi dụng việc này để gây mất đoàn kết nội bộ. Trong kiểm tra giám sát không quá nặng về việc xử lý nhưng nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm túc. “ Đà Nẵng phải là một địa phương thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4. Các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ phải cùng nhận thức và hành động chung vì sự phát triển của thành phố”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

LÊ HOA