Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 35
Đăng ngày 01-09-2017 11:43

Trong tuần 35 (từ 28/8 - 31/8/2017),  lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành nhiều ý kiến chỉ đạo cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật là những vấn đề liên quan đến việc giá đất ở thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ chậm làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất; Chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh; Tăng cường đôn đốc triển khai nộp thuế điện tử;  Ban hành chương trình Khuyến công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020....
 

Quy định giá đất ở thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ chậm làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất

Theo đó, giá đất ở thu nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ chậm làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất tái định cư một số dự án. Cụ thể, đối với đường 5,5 m tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang, quận Ngũ Hành Sơn), giá đất ở thu nợ do chậm nộp tiền sử dụng đất là 1.440.000 đồng/m2. 

Đối với đường 7,5 m tại Khu tái định cư Đông Hải, quận Ngũ Hành Sơn, giá đất ở thu nợ do chậm nộp tiền sử dụng đất là 2.560.000 đồng/m2.

UBND thành phố cũng quy định trường hợp theo quy hoạch, thửa đất tại ngã ba, ngã tư nếu có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi. Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định.

Cắt các số điện thoại phát tán tin nhắn rác và các số điện thoại có liên quan đến nội dung tin nhắn rác trên địa bàn thành phố

UBND thành phố thống nhất Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di dộng trên địa bàn thành phố xử lý cắt các số điện thoại phát tán tin nhắn rác và các số điện thoại có liên quan đến nội dung tin nhắn rác khi được phát hiện và đủ cơ sở pháp lý liên quan.

Chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh

UBND thành phố đề nghị Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, Chi cục Quản lý thị trường và UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai có hiệu công tác chống thất thu theo Công văn số 2223/UBND-KT1 ngày 29/3/2017 của UBND thành phố và Quyết định 1359/QĐ-TCT ngày 04/8/2017 của Tổng cục Thuế về ban hành Kế hoạch chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh.

Tăng cường đôn đốc triển khai nộp thuế điện tử

UBND thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ nộp thuế điện tử, khuyến khích các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng chủ trương nộp thuế điện tử của Chính phủ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cục Thuế thành phố có trách nhiệm cung cấp nội dung tuyên truyền cụ thể cho các cơ quan truyền thông, báo chí.

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp chuyển sang hình thức nộp thuế điện tử.

UBND các quận, huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các Chi cục Thuế quận, huyện tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đăng ký nộp thuế điện tử. 

Tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)

Chương trình nghệ thuật sẽ được diễn ra từ 19h30 đến 21h30, ngày 02/9/2017 (Thứ bảy) tại Quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Tình ca đất nước”.

Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tham mưu UBND thành phố củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn thành phố Đà Nẵng và hoàn thành trong tháng 9 năm 2017.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn triển khai lập kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2017-2025 đảm bảo mục tiêu đến 2020, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch, hợp vệ sinh phấn đấu đạt từ 90-95%; tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện cấp nước an toàn phấn đấu đạt khoảng 35%.  Đến năm 2025, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch, hợp vệ sinh phấn đấu đạt từ 95-100%; tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện cấp nước an toàn phấn đấu đạt khoảng 50%.  Thời gian hoàn thành, trình UBND thành phố phê duyệt tháng 11 năm 2017.

Ban hành chương trình Khuyến công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020

Chương trình Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020 với tổng kinh phí hơn 115 tỷ đồng nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ đào tạo khoảng 400-600 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, hỗ trợ khoảng 300 lượt học viên tham gia các khóa tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ xây dựng 7-9 mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ cho 50-60 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn. Đồng thời, chương trình sẽ hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho khoảng 20 đơn vị; xây dựng 5-6 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ tư vấn cho khoảng 30-35 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ thành lập khoảng 20 doanh nghiệp, thành lập 1-2 hiệp hội ngành nghề; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; hỗ trợ sữa chữa nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp và tại các cơ sở công nghiệp nông thôn. Ngoài ra, tổ chức 2 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố và đề cử tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia; tổ chức 2 lượt Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tổ chức 20 đoàn tham gia hội chợ triển lãm trong nước lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

N.HẠNH