Tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình
Đăng ngày 05-09-2017 14:08

UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các Sở ngành, UBND các quận huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn các kiến thức kỹ năng phòng ngừa xử lý tình huống và thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra, thông qua sinh hoạt tổ dân phố và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC… Theo đó, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người đứng đầu các cụm dân cư an toàn PCCC trong công tác tuyên truyền PCCC. Tổ chức bồi dưỡng đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng dân phòng để đội ngũ này có đủ năng lực xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các giải pháp đảm bảo điều kiện an toàn PCCC; giải pháp ngăn cháy và thoát nạn; các biện pháp an toàn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; an toàn trong lắp đặt và sử dụng hệ thống điện gia đình; an toàn trong sắp xếp bảo quản tài sản vật dụng và chất cháy…

UBND thành phố đề nghị UBND các quận huyện, xã phường thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn. Trong đó, tập trung bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC đối với khu dân cư và phát động phong trào toàn dân PCCC &CNCH, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội dân phòng. Tổ chức tuyên truyền nội dung khuyến cáo đến từng hộ gia đình.

Các Sở ngành, UBND các cấp triển khai hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức thành phố tổ chức thực hiện và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện các quy định về an toàn PCCC tại cơ quan đơn vị và hộ gia đình. Khi xây dựng quy hoạch các khu dân cư mới trên địa bàn, cần phối hợp với Cảnh sát PC&CC thành phố để tính toán các giải pháp an toàn PCCC và thoát nạn cho hạ tầng kỹ thuật và từng căn hộ.

Cảnh sát PC&CC thành phố tham mưu UBND thành phố xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí an toàn PCCC&CNCH đối với nhà ở, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ trong các khu dân cư, làng nghề... 

CÔNG TÂM