Yêu cầu phản hồi thông tin báo chí đăng tải từ ngày 15 đến ngày 19/8/2017
Đăng ngày 06-09-2017 08:19

Ngày 30/8, UBND thành phố ban hành công văn số 6782/UBND– STTTT gửi các sở: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các quận: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà về việc trả lời thông tin báo chí phản ánh có liên quan đến các đơn vị từ ngày 15 đến ngày 19/8/2017.

Cụ thể:

Stt

Tên bài viết

Tên cơ quan báo chí

Ngày đăng

Cơ quan liên quan

1. 

Nhếch nhác đỉnh đèo Hải Vân

Báo Đà Nẵng 

15/8

UBND quận Liên Chiểu

2. 

Đà Nẵng: Xuất hiện cá chết nổi hàng loạt trên sông Hàn

Báo Tiền phong

15/8

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ngũ Hành Sơn

3. 

Chờ đến bao giờ?

Công an Đà Nẵng

16/8

UBND quận Sơn Trà

4. 

Thiếu biển tên đường

Báo Đà Nẵng

17/8

Sở Giao thông Vận tải

5. 

Bao giờ hết... bẩn?

Công an Đà Nẵng

19/8

Sở Văn hóa và Thể thao

Các đơn vị phản hồi thông tin gửi các cơ quan báo chí về vấn đề báo nêu liên quan đến đơn vị mình, chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Công văn 6782/UBND- STTTT. Công văn phản hồi gửi đồng thời cho UBND thành phố qua Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ email: ttbcxb@danang.gov.vn để theo dõi.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo lãnh đạo thành phố về việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương liên quan vào ngày 25 hằng tháng.

ANH TRỊNH