Quyết định 4805 Quy định giá đất ở thu nợ tiền sử dụng đất đối với các trường hợp chậm làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 07-09-2017 10:35
File đính kèm

Các tin khác