Giá đất tái định cư một số dự án trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 07-09-2017 14:35

UBND thành phố vừa có văn bản quy định giá đất ở tái định cư hộ chính tại một số khu dân cư trên địa bàn các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Hải Châu theo mặt bằng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014 của UBND thành phố.

Cụ thể, tại Khu dân cư Thọ Quang 3, quận Sơn Trà, đường 5,5 m (Mân Quang 17), giá đất ở TĐC hộ chính sau khi nhân hệ số điều chỉnh giá đất (1,2) là 2.640.000 đồng/m2.

Khu dân cư An Hoà 1, 2, 3, quận Sơn Trà, đường 3,75 m (An Hải 18), giá đất ở TĐC hộ chính sau khi nhân hệ số điều chỉnh giá đất (1,2) là 3.072.000 đồng/m2.

Khu tái định cư Tân Trà, quận Ngũ Hành Sơn, đường 5,5m (Trần Văn Giảng), giá đất ở TĐC hộ chính sau khi nhân hệ số điều chỉnh giá đất (1,2) là 2.112.000 đồng/m2.

Khu dân cư Bắc Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, đường 5,5m (An Bẳc 4), giá đất ở TĐC hộ chính là 2.880.000 đồng/m2.

Khu TĐC Phước Lý, quận Cẩm Lệ, đường 10,5m MC (5-10,5-5)m, giá đất TĐC hộ chính là 3.960.000 đồng/m2.

Khu đất A3 thuộc dự án ven sông từ Cổ Viện Chàm đến Công ty Sông Thu, quận Hải Châu, đường Phan Thành Tài (đoạn 10,5m), giá đất TĐC hộ chính sau khi nhân hệ số điều chỉnh giá đất (1,4) là 22.680.000 đồng/m2.

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt và hệ số phân vệt theo chiều sâu được thực hiện theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014 của UBND thành phố.

Trường hợp theo quy hoạch, thửa đất tại ngã ba, ngã tư nếu có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi. Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện công khai, niêm yết sơ đồ tất cả các lô đất bố trí tái định cư và đơn giá đất được quy định nêu trên; tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thuộc diện TĐC sớm làm thủ tục nhận đất, giao đất ở theo chỉ đạo của UBND thành phố để ổn định cuộc sống; đồng thời lập thủ tục thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước và phối hợp với UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Hải Châu làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy định.

QUỲNH ĐAN