Đầu tư Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thành trường chất lượng cao
Đăng ngày 11-10-2017 21:20

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vừa ký phê duyệt đề án đầu tư và phát triển Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thành trường chất lượng cao đến năm 2022, trong đó đào tạo 9 nghề trọng điểm theo chương trình chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cũng như cả nước và xuất khẩu lao động.

Theo đó, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng sẽ tổ chức đào tạo giáo dục nghề nghiệp đa ngành, nghề ở 3 cấp trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, với tổng quy mô đào tạo tối đa toàn trường khoảng 4.000 học sinh, sinh viên, trong đó 80% trình độ cao đẳng. Lựa chọn 9 nghề trọng điểm trong 3 lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ thông tin và dịch vụ - du lịch để đầu tư và phát triển đào tạo theo chuẩn chương trình tiếp cận với khu vực ASEAN và quốc tế, với quy mô đào tạo tối đa là 1.575 học sinh, sinh viên, trong đó 87% trình độ cao đẳng. Đồng thời, tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng cao; đối với 9 nghề trọng điểm, tiến hành mua, chuyển giao bộ chương trình, giáo trình chuẩn quốc tế của các nước có ngành dạy nghề phát triển như Úc, Đức, Nhật Bản, Pháp đã được kiểm định chất lượng về áp dụng giảng dạy phù hợp với Việt Nam. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn trường chất lượng cao; bổ sung đội ngũ chuyên gia có tay nghề cao giảng dạy các nghề trọng điểm, chuẩn quốc tế.

Đề án cũng xác định nội dung đầu tư xây dựng mới Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tại phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, tương đương chuẩn trường nghề quốc tế.

UBND thành phố giao Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo UBND thành phố, trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh mục, cấp độ nghề trọng điểm, chuẩn quốc tế để tô chức tuyển sinh và đào tạo; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị đề xuất nhà tư vấn thiết kế nước ngoài và lập dự án các hạng mục đầu tư xây dựng công trình đáp ứng quy mô, nhu cầu giảng dạy các nghề trong đề án. Đồng thời, lập kế hoạch các hoạt động của đề án như xây dựng, chuyển giao chương trình, giáo trình; đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng đội ngũ; mua sắm thiết bị dạy nghề trình UBND thành phố phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

UBND thành phố cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp bố trí nguồn vốn Trung ương để thực hiện đề án; bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát thực hiện các tiêu chí trường chất lượng cao, các chương trình đào tạo nghề trọng điểm, chuẩn quốc tế.

NGÔ HUYỀN