Đầu tư giai đoạn 2 một số trường tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 11-10-2017 21:19

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng giai đoạn 2 một số trường tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2017-2019. Cụ thể như sau:

Đầu tư giai đoạn 2 Trường tiểu học Trần Nhân Tông tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, với nội dung xây dựng khối hiệu bộ và khối phòng phục vụ học tập, nhằm từng bước hoàn thiện đồng bộ công trình tại cơ sở 2, thuận tiện trong việc quản lý, dạy và học của nhà trường. Tổng mức đầu tư dự án trên 9,7 tỷ đồng.

Đầu tư giai đoạn 2 Trường tiểu học Nguyễn Như Hạnh tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, với tổng mức đầu tư dự án trên 9,2 tỷ đồng xây dựng khối lớp học và phòng phục vụ học tập nhằm từng bước hoàn thiện đồng bộ công trình tại cơ sở 2, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn phường Hòa An.

UBND thành phố giao UBND quận Cẩm Lệ có trách nhiệm quản lý, triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định.

NGÔ HUYỀN