Giá đất ở tái định cư tại các khu dân cư
Đăng ngày 16-11-2017 08:13

UBND thành phố vừa ban hành văn bản quy định giá đất ở tái định cư tại các khu dân cư theo mặt bằng giá đất Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 24-12-2009; Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 20-12-2010; Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 20-12-2013; Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014 của UBND thành phố. Cụ thể như sau:

Giá đất các mặt bằng hộ chính theo Quyết định 44/2010/QĐ-UBND tại đường Nguyễn Tất Thành nối dài MC (5,5-7,5-15-7,5- 5,5)m, thuộc dự án vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài, là 2.976.000 đồng/m2.

Giá đất các mặt bằng hộ chính theo Quyết định 41/2013/QĐ-UBND tại đường 10,5m MC(5-10,5-5)m, thuộc dự án khu tái định cư số 7 mở rộng - Trung tâm đô thị mói Tây Bắc, là 2.908.000 đồng/m2; tại đường 7,5m MC(4-7,5-4)m, thuộc khu A - khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, là 900.000 đồng/m2.

Giá đất các mặt bằng hộ chính theo Quyết định 35/2009/QĐ-UBND, áp dụng cho các hộ bố trí phía bên có vỉa hè 4m, tại đường 7,5m MC(4,0-7,5- 4,0 đến 9,46)m, thuộc khu tái định cư Hòa Liên 4, là 227.000 đồng/m2.

Giá đất theo mặt bằng Quyết định 50/2014/QĐ-UBND như sau (đơn giá đồng/m2):

STT

Khu dân cư/loại đường

Giá đất theo mặt bằng Quyết định số 50/2014/QĐ- UBND ngày 20-12-2014

Hệ số điều chỉnh giá đất

Giá đất tái định cư hộ chính

1

Khu tái định cư Hòa Nhơn

 

 

 

 

- Đường 5,5m MC (3-5,5-3)m

491.000

1,1

540.100

 

- Đường 7,5m MC (4-7,5-4)m

589.200

1,1

648.120

2

Khu dân cư An Hải Bắc 1

 

 

 

 

- Đường An Nhơn 9

3.520.000

1,2

4.224.000

3

Khu dân cư Mân Thái 2 mở rộng

 

 

 

 

- Đường Tân Thái 1

3.200.000

1,2

3.840.000

 

- Đường Phạm Vân

3.520.000

1,2

4.224.000

 

Trường hợp theo quy hoạch, thửa đất tại ngã ba, ngã tư nếu có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm thông báo cho các hộ tái định cư được biết để liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất; phối họp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc thu nộp tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách theo đúng quy định.

NGÔ HUYỀN