Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản
Đăng ngày 16-11-2017 08:38

UBND thành phố vừa ban hành văn bản giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát và yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản khẩn trương khắc phục các sai phạm, tiến hành lập thủ tục đóng cửa mỏ, ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng quy định; đồng thời, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định các sai phạm của các đơn vị khai thác khoáng sản, đảm bảo tính răn đe của pháp luật. Trường họp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo UBND thành phô xem xét, xử lý.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm các cán bộ, cá nhân, đơn vị có liên quan để xảy ra tình trạng vi phạm của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 11-2017; chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát đề xuất mua sắm các trang thiết bị, phương tiện di chuyển phù hợp để phục vụ hiệu quả cho công tác thanh tra, kiểm ra, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý trong tháng 11-2017.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan đơn vị liên quan đề xuất phương án thực hiện việc cải tạo phục hồi môi trường đối với các khu vực trước đây khai thác trái phép, các mỏ đã hết giấy phép nhưng không có khả năng thực hiện phục hồi môi trường, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định; thường xuyên phối hợp với Cục thuế thành phố để nắm rõ khối lượng khoáng sản kê khai của các đơn vị và khối lượng khoáng sản được cấp phép khai thác để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác vượt khối lượng cho phép.

NGÔ HUYỀN