Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Đăng ngày 16-11-2017 14:19

UBND thành phố vừa ban hành văn bản công nhận 6 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 1 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trên địa bàn thành phố, trong thời hạn 5 năm kể từ tháng 11-2017.

Theo đó, các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm: trường Tiểu học Hòa Ninh, huyện Hòa Vang; trường Tiểu học Hòa Bắc, huyện Hòa Vang; trường Tiểu học An Phước, huyện Hòa Vang; trường Tiểu học Hòa Khương, huyện Hòa Vang; trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, quận Ngũ Hành Sơn; trường Tiểu học Bạch Đằng, quận Hải Châu. Trường Tiểu học Số 2 Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và huyện Hòa Vang có trách nhiệm chỉ đạo việc duy trì và nâng cao tỷ lệ các chuẩn đã đạt của các trường tiểu học nêu trên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NGÔ HUYỀN