Danh sách các đơn vị ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị bão, lũ năm 2017 đợt 1
Đăng ngày 18-11-2017 08:47

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức phát động vận động, quyên góp ủng hộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian tiếp nhận tiền ủng hộ vào Quỹ Cứu trợ thành phố, từ ngày 18-10 đến ngày 18-11, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ. Cổng Thông tin điện tử thành phố xin đăng tải danh sách các đơn vị ủng hộ các tỉnh phía Bắc bị bão, lũ năm 2017 theo từng đợt.

Tổng số tiền ủng hộ đợt 1 là 884.374.266 đồng, gồm các đơn vị: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng ủng hộ 20 triệu đồng; Công an thành phố Đà Nẵng ủng hộ 726 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ủng hộ  6.314.000 đồng; Hội Cựu chiến binh thành phố ủng hộ 2.740.000 đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố ủng hộ 6.472.629 đồng; Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố ủng hộ 3.315.000 đồng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố ủng hộ  5 triệu đồng; Công ty Dệt may 29/3 thành phố ủng hộ 100 triệu đồng; Báo Đà Nẵng ủng hộ 11.240.637 đồng; Cục Thống kê thành phố ủng hộ 3.292.000 đồng.

Cổng Thông tin điện tử thành phố