Triển khai phố biến thực hiện Luật Trẻ em năm 2016
Đăng ngày 23-11-2017 20:16

Ngày 23-11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai Luật Trẻ em năm 2016 cho hơn 100 đại biểu là đại diện các sở, ngành, quận, huyện liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Từ ngày 1-7-2017, Luật Trẻ em năm 2016 chính thức có hiệu lực. Luật có nhiều điểm mới như: quy định mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ em trước các hành vi xâm hại; cấm công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em; trẻ em có quyền thể hiện ý kiến của mình khi nhà nước xây dựng chính sách pháp luật tác động với trẻ em…

Theo ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), Luật Trẻ em năm 2016 có nhiều quy định tiến bộ phù hợp với sự phát triển của xã hội, giúp bảo vệ trẻ em một cách toàn diện trước các nguy cơ bị xâm hại về danh dự, uy tín, nhân phẩm cũng như đời sống riêng tư. Đặc biệt, nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bổ sung mới như trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực; trẻ em bị bóc lột; trẻ em bị mua bán; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc. Bên cạnh đó, Luật quy định các bậc cha mẹ cần thay đổi nhận thức trong việc giáo dục và bảo vệ trẻ em; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ phát triển toàn diện.

CÔNG TÂM