Hệ số giá đất áp dụng đối với hộ phụ theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND
Đăng ngày 04-12-2017 11:23

UBND thành phố vừa có văn bản thống nhất chủ trương tiếp tục áp dụng hệ số đối với các hộ thuộc diện giải tỏa được xét bố trí đất tái định cư theo tiêu chí diện “hộ phụ” theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 của UBND thành phố như đã thực hiện như trước đây để giải quyết an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các hộ dân sớm ổn định cuộc sống sau giải tỏa và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Liên quan đến xác định hệ số nhân thêm (> 1,0) ngoài đơn giá thu tiền sử dụng đất tái định cư theo quy định (đối với hộ chính) để làm cơ sở thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với hộ thuộc diện hộ phụ nêu trên; UBND thành phố giao Hội đồng Giải phóng mặt bằng dự án đề xuất phù hợp cho từng trường họp cụ thể, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định, căn cứ vào quy định hiện hành, tình hình thực tế của địa phương và địa điểm khu vực đất bố trí tái định cư.

UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1, 2, 3 và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chủ trương nêu trên theo đúng quy định.

QUỲNH ĐAN