Đẩy nhanh tiến độ cải tạo hệ thống thu gom nước thải và các cửa xả ven biển phía Đông
Đăng ngày 04-12-2017 15:34

UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, BQL các DA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các đơn vị liên quan căn cứ chủ trương của UBND thành phố và nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để triển khai thực hiện đầu tư đồng bộ việc cải tạo hệ thống thu gom nước thải và các cửa xả ven biển phía Đông, và sớm đưa vào sử dụng hệ thống thu gom nước thải ven biển phía Đông.

Đồng thời, để triển khai thực hiện phương án cống bao lưu vực Sơn Trà thuộc dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nẵng và đầu tư xây dựng mạng lưới thoát nước riêng tại lưu vực Mỹ An và Mỹ Khê thuộc dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố giao Sở Xây dựng và BQL các DA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên rà soát, hướng dẫn các hộ dân, đơn vị kinh doanh dịch vụ khi đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo tiêu chí thoát nước riêng; đồng thời, đẩy nhanh kế hoạch tuyên truyền, vận dộng nhân dân để được sự thống nhất cao trong việc triển khai hệ thống thoát nước riêng.

QUỲNH ĐAN