Giá đất tái định cư một số dự án trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 04-12-2017 16:01

UBND thành phố vừa có văn bản quy định đơn giá đất ở tái định cư (TĐC) hộ chính tại một số dự án trên địa bàn các quận Sơn Trà và Thanh Khê theo mặt bằng các Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014, 62/2012/QĐ-UBND ngày 20-12-2012 và 58/2008/QĐ-UBND ngày 20-12-2008 của UBND thành phố.

Cụ thể, tại dự án Khu dân cư An Cư 4, quận Sơn Trà, giá đất ở TĐC hộ chính đường 7,5m (đường Hoàng Bích Sơn) là 7.020.000 đồng/m2.

Tại Dự án Khu dân cư Thọ Quang 3, quận Sơn Trà, giá đất ở TĐC hộ chính đường 5,5m MC (3-5,5- 3)m (Mân Quang 15), là 2.340.000 đồng/m2.

Tại Khu nhóm nhà ở Công ty Xây lắp Điện III, quận Thanh Khê, giá đất ở TĐC hộ chính đường 4m MC (2-4-2)m là 3.154.000 đồng/m2.

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt và hệ số phân vệt theo chiều sâu được thực hiện theo các Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014, 62/2012/QĐ-UBND ngày 20-12-2012 và số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20-12-2008 của UBND thành phố.

Trường hợp theo quy hoạch, thửa đất tại ngã ba, ngã tư nếu có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi. Giá đất TĐC hộ phụ thực hiện theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện công khai, niêm yết sơ đồ tất cả các lô đất bố trí tái định cư và đơn giá đất được quy định nêu trên; tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thuộc diện TĐC sớm làm thủ tục nhận đất, giao đất ở theo chỉ đạo của UBND thành phố để ổn định cuộc sống; đồng thời lập thủ tục thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước và phối hợp với UBND quận Sơn Trà và Thanh Khê làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy định.

QUỲNH ĐAN