Quyết định số 6672/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 về việc Phê duyệt đơn giá thu gom,vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 05-12-2017 18:25
File đính kèm

Các tin khác