Giải pháp xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, nhân văn
Đăng ngày 12-12-2017 17:00

Ngày 12-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng lối sống Đà Nẵng văn minh, hiện đại, nhân văn". Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện lãnh đạo các sở ngành, quận huyện đã trao đổi các vấn đề lối sống Đà Nẵng từ năm 1997 đến nay theo khu vực dân cư nông thôn, ven biển và nội thị. Đồng thời, dự báo xu hướng biến đổi lối sống trên cơ sở đề ra các giải pháp để xây dựng hình ảnh người Đà Nẵng văn minh, hiện đại nhân văn.

Ông Đặng Việt Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội thảo

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng, kinh tế thị trường, giao lưu thương mại khu vực và quốc tế, cùng với sự gia tăng về người nhập cư, di dân và lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đã thúc đẩy sự giao lưu, tiếp biến văn hóa, các mô hình kinh tế, các cách thức tổ chức, quản lý xã hội… Tất cả những người đang sống, học tập và lao động trong môi trường kinh tế - chính trị - văn hóa trên địa bàn thành phố có điều kiện để tiếp xúc với những nét sinh hoạt văn hóa mới từ bên ngoài, đan xen, cọ xát với những yếu tố nội sinh, sản sinh ra những nhân tố mới nhằm làm giàu lối sống của mình; bước đầu tạo nên sắc thái mới, đa dạng hơn, phong phú hơn trong tư duy và lối suy nghĩ, thái độ lao động, khiến người Đà Nẵng trở nên tích cực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, phương thức lao động, sinh hoạt, ứng xử hàng ngày của người dân một số mặt còn thiếu khoa học, thiếu văn minh. Đặc biệt, vẫn còn tính tự phát trong kinh doanh cùng các hiện tượng chưa tuân thủ quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nếp sống văn hóa mới. Lượng người di cư đến Đà Nẵng ngày càng đông, kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất đô thị không đáp ứng kịp đã gây nên tình trạng quá tải. Nhiều hệ quả phát sinh như ô nhiễm tiếng ồn, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường đã khiến môi trường sống trở nên ngột ngạt hơn, tác động không nhỏ đến lối sống người dân. 

"Lối sống văn minh, tiến bộ không phải lúc nào cũng hình thành song song, đồng thời với quá trình đô thị hóa. Không phải đơn thuần chỉ tăng trưởng cơ học về kinh tế, gia tăng về dân số đô thị, đẩy nhanh chỉnh trang đô thị, thiết lập kết cấu hạ tầng hiện đại, tiện nghi là có ngay văn hóa và lối sống đô thị văn minh, tiến bộ, hiện đại. Lối sống tại Đà Nẵng đang trong quá trình không ngừng tiếp biến, loại trừ, bổ sung, tiếp nhận và tự tìm kiếm sự phát triển của mình" - ông Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Thông qua các tham luận “Lối sống vùng nông thôn và ven biển Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp”, “Thực trạng văn hóa giao tiếp, ứng xử ở nông thôn Đà Nẵng hiện nay”, “Thực trạng văn hóa giao tiếp, ứng xử của cư dân”, “Giáo dục lối sống đô thị, sự biến đổi quan niệm về đời sống vật chất của người Đà Nẵng, lối sống người Đà Nẵng thể hiện qua quy hoạch, kiến thức, tổ chức không gian sống”… các nhà nghiên cứu văn hóa - sử học đã khắc họa những dấu ấn đa chiều trong quá trình biến đổi lối sống đô thị tại Đà Nẵng, tuy vẫn chưa hết tính chất quá độ từ nông thôn sang đô thị, nhưng lối sống đô thị ngày càng đa dạng, biến đổi nhanh hơn, phức tạp hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn theo chiều hướng hiện đại, hội nhập với thế giới, trong đó chứa đựng nhiều yếu tố tích cực nhưng không it xu hướng tiêu cực. 

Báo cáo kết quả điều tra xã hội học "Thực trạng lối sống Đà Nẵng từ năm 1997 đến nay" cho thấy, du lịch thương mại đã tạo việc làm, nâng cao mức sống, thay đổi mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần ngày càng cao của người dân. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh làm gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo, sự phát triển nóng của ngành du lịch thương mại đã gây ô nhiễm môi trường, biến đổi văn hóa, gia tăng giá sinh hoạt địa phương cũng như thay đổi giá trị các lễ hội, loại hình nghệ thuật. 

CÔNG TÂM