Phát huy vai trò tư vấn, giám sát và phản biện xã hội của các Hội đồng tư vấn thuộc Mặt trận Tổ quốc
Đăng ngày 09-01-2018 17:12

Sáng 9-1, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đặng Thị Kim Liên chủ trì hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của các Hội đồng tư vấn của UBMTTQVN thành phố trong năm 2017. 

Năm 2017, UBMTTQVN thành phố tiếp tục duy trì tổ chức của 4 Hội đồng tư vấn: Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật (6 thành viên), Hội đồng tư vấn Tôn giáo - Dân tộc (6 thành viên), Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (7 thành viên), Hội đồng tư vấn Kinh tế - Môi trường (8 thành viên). Các thành viên tham gia 4 Hội đồng tư vấn là đại diện các nhân sĩ trí thức, người đứng đầu các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có lĩnh vực chuyên môn liên quan. Hội đồng tư vấn Kinh tế - Môi trường đã tổ chức họp tư vấn cho Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố về việc lấy ý kiến phản biện đối với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Sa", Dự án "Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng"... Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội đã tư vấn về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho đối tượng yếm thế, phương thức vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát cộng đồng đảm bảo an toàn thực phẩm; tham gia giám sát sự hài lòng của người dân trong xét và công nhận danh hiệu huyện/ xã đạt nông thôn mới. Hội đồng tư vấn Tôn giáo - Dân tộc tham gia lấy ý kiến góp ý 2 văn bản dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tôn giáo - tín ngưỡng. Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật đã tư vấn về việc xây dựng Kế hoạch giám sát cán bộ, Đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), giám sát việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về phòng chống tham nhũng lãng phí, chống suy thoái trong cán bộ - Đảng viên; tư vấn việc tham gia giám sát an toàn thực phẩm; tư vấn đề án giám sát đại biểu dân cử trên địa bàn; đồng thời tiến hành phản biện 4 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố.

Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố cũng đã chủ trì phối hợp với các Hội đồng tư vấn tổ chức Hội nghị phản biện Đề án của UBND thành phố về Quy hoạch phát triển mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với sự tham dự của các chuyên gia y tế, nhân sỹ trí thức và nhà nghiên cứu. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đặng Thị Kim Liên ghi nhận sự đóng góp trong hoạt động giám sát, tư vấn phản biện của các Hội đồng tư vấn đã bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác Mặt trận. Tuy nhiên, bà cho rằng việc tiếp cận những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân của các Hội đồng tư vấn vẫn chưa đầy đủ và kịp thời, một số Hội đồng tư vấn còn chưa chủ động trong việc phát huy trách nhiệm và trí tuệ của các thành viên. Bà đề nghị Hội đồng tư vấn trong năm 2018 cần tiếp tục chủ động và đổi mới trong hoạt động tư vấn, phát huy trách nhiệm và trí tuệ của các thành viên, tư vấn kịp thời cho Ban Thường trực những vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công. Bên cạnh đó, các Hội đồng tư vấn cần tập trung tham gia các nội dung, phương pháp hoạt động giám sát chuyên đề của Mặt trận thành phố, tham gia góp ý phản biện xã hội vào các dự thảo chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của thành phố. Đồng thời, tham gia các hoạt động xây dựng pháp luật, tư vấn góp ý cho Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố về việc chủ trì thực hiện các cuộc vận động, phong trào và hoạt động xã hội,và kịp thời phản ánh những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân.

CÔNG TÂM