Xử lý dứt điểm các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn quận Thanh Khê
Đăng ngày 10-01-2018 23:39

UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo UBND quận Thanh Khê phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố nếu để việc xây dựng không phép, sai phép, trái phép và bao che công trình không đảm bảo an toàn lao động, gây nguy hiểm đến các công trình lân cận diễn ra trong địa giới hành chính thuộc địa bàn quận quản lý.

Đồng thời, UBND quận Thanh Khê tổ chức xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, sai phép và bao che công trình không đảm bao an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận theo đúng quy định; và xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức phụ trách địa bàn không hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo về UBND thành phố trước ngày 19-1.

Cùng với đó, nhằm lặp lại kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thanh Khê, UBND thành phố cũng yêu cầu UBND quận thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 1-11-2017 của Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố.

QUỲNH ĐAN