Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ
Đăng ngày 08-02-2018 10:25

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản đề nghị Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với UBND các quận, huyện đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến các cơ sở, điểm thu mua phế liệu, người dân thu gom, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ.

Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; đồng thời, Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Sở Công thương trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh gas; xử lý nghiêm các trường hợp chiết nạp gas không đúng quy định, kinh doanh gas kém chất lượng, vỏ bình gas ghi giả mạo tên thương mại, tên thương nhân khác.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn về vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ cho nhân dân. Các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 1-6-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật liệu nổ tồn lưu sau chiến tranh.

NGÔ HUYỀN