Cấm đỗ xe trên đường Cô Giang và đường Quang Trung
Đăng ngày 08-02-2018 10:27

UBND thành phố vừa ban hành văn bản thống nhất đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc cấm đỗ xe và lắp đặt biển báo trên đường Cô Giang và đường Quang Trung. Cụ thể như sau:

Cấm đỗ xe trên đường Cô Giang, sử dụng biển báo số hiệu P.131a “Cấm đỗ xe”; cấm đỗ xe trên đường Quang Trung, đoạn 20m phạm vi trước khu vực cổng Trụ sở quận ủy Hải Châu (số 76 đường Quang Trung), theo hướng từ đường Nguyễn Chí Thanh đi đường Nguyễn Thị Minh Khai, sử dụng biển báo số hiệu P.131a “Cấm đỗ xe” kết hợp biển phụ số hiệu S.501 “Phạm vi tác dụng của biển”.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải căn cứ chủ trương tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. Giao UBND quận Hải Châu phổ biến chủ trương cấm đỗ xe đến nhân dân khu vực để thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải triển khai công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm đỗ xe không đúng quy định tại khu vực theo chủ trương nêu trên.

NGÔ HUYỀN