Quán triệt quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt
Đăng ngày 22-06-2018 14:04

Ngày 22-6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; ông Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương; các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Đảng, chính quyền cấp xã phường đến thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, và cơ quan chức năng liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ Đảng.

Tại hội nghị, ông Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu những nội dung chính trong Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Cụ thể, Quy định 126-QĐ/TW gồm 6 chương, 25 điều, gồm các nội dung chính như: việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; việc xem xét người vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài…

Hội nghị cũng nghe quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng”. Quy định gồm 4 chương, 8 điều quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy đảng các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; phát huy tính đoàn kết, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Cùng với đó, đẩy mạnh giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng và nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngay từ các tổ chức cơ sở đảng; góp phần tạo sự đồng thuận trong nội bộ cấp ủy, tổ chức cơ sơ đảng, cơ quan, đơn vị và trong nhân dân.

Đối với việc triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường quán triệt, phổ biến nội dung của Quy định; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, chủ động đề xuất biện pháp, giải pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thanh tra, giám sát của Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội, góp phần đưa công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng của Đảng nói chung và của Ủy ban Kiểm tra các cấp nói riêng từng bước hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

QUỲNH ĐAN