Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 24/05/2018 về việc Phê duyệt hệ số hệ số điều chỉnh giá đất theo mặt bằng Quyết định giá đất số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016
Đăng ngày 26-06-2018 01:36
File đính kèm

Các tin khác