Việt Nam sẵn sàng hợp tác nhằm thực hiện các giải pháp bảo tồn và phát triển du lịch bền vững
Đăng ngày 27-06-2018 02:03

Chiều 26-6, bên lề kỳ họp GEF6 , Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch bền vững, nhằm trao đổi, tìm hiểu những kinh nghiệm quốc tế, đánh giá hiện trạng và tiềm năng du lịch ở Việt Nam gắn với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và ông Axel van Trotsenburg, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đồng chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và ông Axel van Trotsenburg, Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới, đồng chủ trì hội nghị​

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận định, đa dạng sinh học của Việt Nam có ý nghĩa to lớn trong đời sống tự nhiên và con người, không chỉ ở phạm vi của quốc gia mà còn ở phạm vi khu vực và toàn cầu. Điều này được thể hiện qua chức năng và tầm quan trọng của các hệ sinh thái. Các hệ sinh thái với các cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, sự phong phú và đa dạng của rừng, rạn san hô, thảm cỏ biển, các vùng đất ngập nước, các loài sinh vật... đang mang lại các dịch vụ về văn hóa, điều tiết, cung cấp và hỗ trợ. Các giá trị dịch vụ hệ sinh thái này là nền tảng cho du lịch bền vững. Ngược lại, các hoạt động du lịch bền vững góp phần gìn giữ, bảo tồn các giá trị dịch vụ hệ sinh thái, giúp bảo vệ môi trường sống của con người, đảm bảo sự hài hòa về môi trường sống cho các loài động, thực vật. Đồng thời, du lịch bền vững giúp phát triển kinh tế, cung cấp những lợi ích kinh tế - xã hội, dịch vụ cho cộng đồng địa phương, cung cấp công ăn việc làm và góp phần xóa đói giảm nghèo. Phát triển du lịch bền vững giúp khai thác nguồn tài nguyên một cách khoa học, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của đa dạng sinh học, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều hành động để đẩy mạnh công tác bảo tổn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Cụ thể, Việt Nam là thành viên của nhiều công ước và cam kết quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học như Công ước Đa dạng sinh học (CBD), Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (RAMSAR), Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITIES).... Nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong nước về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Việt Nam đã ban hành và triển khai các luật rất quan trọng để bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học như Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Thủy sản, Luật Du lịch, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị

Hiện nay tại Việt Nam, có hơn 180 khu bảo tồn thiên nhiên và 63 vùng chim quan trọng (IBA). Nhiều khu bảo tồn của Việt Nam có tầm quan trọng toàn cầu và khu vực được công nhận, bao gồm: 8 khu Ramsar, 9 khu Dự trữ sinh quyển thế giới, 2 khu Di sản thiên nhiên thế giới, 1 khu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 5 khu Vườn di sản Asean. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch sinh thái. Theo thống kê của Viện nghiên cứu phát triển du lịch, các vườn quốc gia và khu bảo tồn tại Việt Nam thu hút trên 30% lượng khách du lịch hàng năm.

Trong thời gian qua, mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái, sự đa dạng sinh học của Việt Nam vẫn đang có chiều hướng bị suy thoái. Rừng, các hệ sinh thái sông, hồ, đầm phá... tiếp tục bị đe dọa. Các hành vi khai thác, săn bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, nguy cấp vẫn đang diễn ra hàng ngày. Sự phát triển nhanh chóng của du lịch ở một số khu vực đã tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái tự nhiên, làm vượt quá sức chịu tải của môi trường, gây suy giảm diện tích rừng, chia cắt sinh cảnh, phá hủy các rạn san hô..., gây ảnh hưởng đến các loài động, thực vật, làm mất môi trường sống, kiếm ăn cũng như làm suy giảm các giá trị đa dạng sinh học. Do vậy, công tác bảo tồn đa dạng sinh học đang tiếp tục phải đối đầu với nhiều thách thức.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, để có thể thành công trong công cuộc bảo tồn, ngoài sự nỗ lực của cơ quan chính phủ, cần có sự tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng trong xã hội và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Thông qua hội nghị Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch bền vững, Việt Nam muốn giới thiệu các giá trị đa dạng sinh học của mình, cũng như khẳng định du lịch bền vững có thể góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng độc đáo của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các đối tác để thực hiện giải pháp hài hoà giữa bảo tồn và phát triển bền vững bao gồm phát triển du lịch bền vững.

NGÔ HUYỀN