Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước
Đăng ngày 04-07-2018 09:21

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường rà soát công tác phòng cháy chữa cháy nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

UBND thành phố giao Sở Xây dựng làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định về chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố để tổ chức rà soát hồ sơ thiết kế phòng cháy và chữa cháy tại các khu chung cư, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế và trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, UBND các quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện khắc phục hiện trạng phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư/ ban quản trị nhà chung cư/ đơn vị quản lý vận hành tại các khu chung cư.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường chủ động phối hợp với Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, Công ty Quản lý nhà chung cư và các đơn vị Phòng cháy và Chữa cháy tại địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn phòng cháy và chữa cháy, phá hoại, trộm cắp trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy tại các khu chung cư; tổ chức kiện toàn hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ theo hướng bổ sung thành phần là tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng dân quân tự vệ và người dân tại khu chung cư.

NGÔ HUYỀN