Đảm bảo nguồn cấp nước kịp thời cho các trụ nước phục vụ hoạt động phòng cháy chữa cháy
Đăng ngày 06-07-2018 01:52

UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, UBND các quận, huyện, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng và các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát, đề xuất việc đầu tư lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy cho các tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo nguồn nước cung cấp kịp thời cho các hoạt động phòng cháy chữa cháy; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tham mưu đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

Cùng với đó, có văn bản thông báo, hướng dẫn cho các đơn vị liên quan kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các trụ nước chữa cháy thuộc hệ thống trụ nước của thành phố dọc các tuyến đường hoặc chủ động kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng theo chức năng.

UBND thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan khảo sát, có kế hoạch khắc phục tình trạng hệ thống dây dẫn điện, dây điện thoại, dây cáp kết nối mạng internet... kéo nối chồng chéo tại các khu dân cư, không đảm bảo khoảng cách hợp lý so với mặt đất gây cản trở xe chữa cháy hoạt động khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, yêu cầu kịp thời báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

QUỲNH ĐAN