Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 31
Đăng ngày 06-08-2018 03:48

Tăng cường kiểm tra việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định; Rà soát nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm các mặt hàng y tế; Gần 10 tỷ đồng cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.. là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 31, từ ngày 30/7 đến ngày 4/8.

Tăng cường kiểm tra việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định

UBND thành phố vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu rõ các quy định pháp luật về thanh toán hàng hóa dịch vụ và rủi ro trong việc lưu hành, sử dụng các thiết bị, ứng dụng thanh toán của nước ngoài bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp Công an thành phố, các sở Tài chính, Công Thương, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Cục Thuế thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động cung cấp dịch vụ, du lịch, hệ thống cửa hàng và việc giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định của pháp luật và kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Rà soát nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện rà soát nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, phân loại thành 02 nhóm: Nhóm doanh nghiệp có nhu cầu diện tích từ 4.000m2 trở lên và Nhóm doanh nghiệp có nhu cầu diện tích nhỏ hơn 4.000m2; gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng và Sở Công Thương trước ngày 10/8/2018.

Trên cơ sở số liệu do UBND các quận, huyện cung cấp: Đối với Nhóm doanh nghiệp có nhu cầu diện tích từ 4.000m2 trở lên: Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng nghiên cứu, lập báo cáo cân đối về quỹ đất tại các Khu công nghiệp, trình UBND thành phố xem xét trước ngày 15/8/2018. Đối với Nhóm doanh nghiệp có nhu cầu diện tích nhỏ hơn 4.000m2: Giao Sở Công Thương nghiên cứu, lập báo cáo cân đối về quỹ đất tại các cụm công nghiệp, trình UBND thành phố xem xét trước ngày 15/8/2018.

Liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm các mặt hàng y tế

Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm các mặt hàng y tế trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các quy định, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương án thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu (qua mạng) đối với các gói thầu mua sắm mặt hàng y tế (thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, dịch vụ vệ sinh...), báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 8/2018. Trường hợp cần thiết, xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện.

Gần 10 tỷ đồng cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND thành phố thống nhất theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất 10 trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, gồm các trường: Trường THPT Phan Thành Tài, Trường THPT Phạm Phú Thứ, Trường THPT Ông Ích Khiêm, Trường THPT Thanh Khê, Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Trường THPT Thái Phiên,     Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2, Trường THPT Hòa Vang, Trường THPT Ngô Quyền.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định; đồng thời lưu ý nghiên cứu kỹ các quy định để tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý việc đầu tư các công trình đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành và chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Theo đó, Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

- Tựu trường vào ngày 01/9/2018.

- Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2018.

- Kết thúc học kỳ I: Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT) trước ngày 24/12/2018; cấp mầm non, tiểu học trước ngày 08/01/2019; cấp THCS, THPT trước ngày 15/01/2019.

Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập (kểt thúc học kỳ II): Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT), cấp mầm non, tiểu học trước ngày 25/5/2019; cấp THCS, THPT trước ngày 31 /5/2019.

- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

- Thi THPT quốc gia năm 2019, thi chọn học sinh giỏi quốc gia các cấp học (UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Xét công nhận hoàn thành chưong trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2019.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lóp 10 THPT đại trà, lóp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 trước ngày 31/7/2019.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo cho các phòng chuyên môn thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 cho từng ngành học, bậc học. Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

-  Đối với cấp mầm non và cấp tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

- Đối với cấp THCS và cấp trung học phổ thông (THPT), có ít  nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

- Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất  32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng.

N.HẠNH