Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở
Đăng ngày 08-08-2018 10:42

UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Sở Công Thương thành phố chủ trì, phối hợp với UBND và Công an các quận, huyện; Liên đoàn Lao động thành phố và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất và định kỳ việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở, và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Đồng thời, tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến tập trung cho các chủ hộ cho thuê nhà để ở về các quy định của nhà nước trong việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở cũng như quy định về xử phạt vi phạm đối với các trường hợp chủ hộ cho thuê nhà thu sai giá bán lẻ điện theo quy định; hướng dẫn và yêu cầu các chủ hộ cho thuê nhà để ở viết cam kết thu tiền điện đúng quy định (có xác nhận của chính quyền địa phương).

Sở Công Thương thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo  kết quả thực hiện các chủ trương nêu trên về UBND thành phố và Bộ Công Thương.

UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện nghiên cứu rút ngắn thủ tục, thời gian xác nhận đăng ký tạm trú tại các địa điểm cho thuê nhà để ở nhằm tạo điều kiện cho chủ nhà cho thuê sớm thực hiện thủ tục đăng ký đề nghị cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà để ở, báo cáo UBND thành phố và gửi Sở Công Thương trước ngày 1-9. Cùng với đó, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, cải tiến hồ sơ, thủ tục đăng ký đề nghị cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà để ở theo hướng đơn giản thủ tục nhất, báo cáo Sở Công Thương trước ngày 1-9.

QUỲNH ĐAN