Tiềm lực an ninh - quốc phòng không ngừng được củng cố tăng cường
Đăng ngày 18-09-2018 13:14

Ngày 18-9, Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì Hội nghị 

Theo đánh giá tại hội nghị, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và các sở, ngành đoàn thể các cấp của thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện toàn diện đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy đảng không ngừng được nâng lên, tiềm lực quản lý nhà nước của chính quyền và các cấp được phát huy, hệ thống chính trị ở các cấp luôn được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, các tiềm lực của khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, tăng cường.

Đặc biệt, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương được phát huy, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. 

Việc phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng được triển khai thực hiện có quy hoạch, kế hoạch và đạt kết quả bước đầu, tạo được sức mạnh tổng hợp trong khu vực phòng thủ, đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

Hội nghị đi sâu thảo luận về định hướng tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng Đà Nẵng thành khu vực phòng thủ chiến lược vững chắc trong thời gian tới. Tại Hội nghị đã biểu dương khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng.

LÊ HOA